اتصالات بدون سوزن

اتصالات بدون سوزن

  • اتصالات بدون سوزن

    اتصالات بدون سوزن

    ویژگی های جزئیات محصول از صدمات جلوگیری کنید √ هنگام اتصال به سوزن نیاز نیست مشاهده آسان √ مواد شفاف √ مشاهده آسان مواد ایمن √ مواد PC درجه پزشکی.زیست سازگاری عالی √ بدون DEHP توانایی باکتریواستاتیک قوی √ طراحی داخلی ساده √ سطح صاف √ میکروارگانیسم ها جایی برای پنهان کردن ندارند. ...