کاتتر تخلیه صفراوی بینی

کاتتر تخلیه صفراوی بینی

  • کاتتر تخلیه صفراوی بینی

    کاتتر تخلیه صفراوی بینی

    جزئیات محصول کاربردها انعطاف پذیری و سفتی √ کاتتر زهکشی ترکیبی عالی از انعطاف پذیری و سفتی را فراهم می کند. رادیوپاسیته √ کاتتر زهکشی رادیواکی است، که تایید قرار دادن مجاری کبدی راست و چپ Choledochus را در سطح صاف طراحی شده با کاتتر آسان می کند. انتهای دیستال صاف برای به حداقل رساندن آسیب به مجاری صفراوی مناسب بودن √ دو نوع کانکتور موجود است کاربرد مورد نظر: √ برای آندوسکوپی موقت استفاده می شود ...