CVC

CVC

  • CVC

    CVC

    1. طراحی شکل بال دلتا اصطکاک را زمانی که بر روی بدن بیمار ثابت می شود کاهش می دهد.باعث می شود بیمار احساس راحتی بیشتری کند.ایمن تر و قابل اطمینان تر است.

    2. از مواد PU درجه پزشکی استفاده کنید که به طور خاص برای زندگی در بدن انسان استفاده می شود.دارای زیست سازگاری و پایداری شیمیایی عالی و همچنین خاصیت ارتجاعی عالی است.این ماده به طور خودکار نرم می شود تا از بافت عروقی تحت دمای بدن محافظت کند.