کلاه ضد عفونی

کلاه ضد عفونی

  • کلاه ضد عفونی

    کلاه ضد عفونی

    جزئیات محصول مواد ایمن ● مواد PP پزشکی ● سازگاری زیستی عالی عملکرد قابل اعتماد ● مانع فیزیکی، کاملا محافظت از اتصال بدون سوزن ●عایق هوا، جلوگیری از آلودگی.ضد عفونی کامل ●کاهش سرعت CRBSl عملیات ساده ●بهبود کارایی پرستاران طراحی استاندارد بین المللی کانکتور Luer، مناسب برای مشخصات کانکتور تزریق مارک های اصلی مناسب برای اتصال Luer در کانال های تزریق مختلف، از جمله کانول IV، بدون سوزن...